Hoppenbrouwers Electroworld maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Copyright en Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Hoppenbrouwers Electro World is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Copyright 2002 Hoppenbrouwers Electro World alle rechten voorbehouden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Hoppenbrouwers Electro World worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@hoppenbrouwers.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover Hoppenbrouwers Electro World  geen controle heeft. Hoppenbrouwers Electro World draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze servers.